Veelgestelde vragen

Kees van de dag

Kees van de dag

Wij ontvangen dagelijks terecht veel vragen over de Corona-voucher. Daarom zetten we “Kees van de Dag” weer in om de meest voorkomende vragen en situaties uit te lichten. Kees is onze kantoorhond.

Corona-voucher

Veelgestelde vragen Corona-voucher

 • Wat is een Corona-voucher?

  Dit is een voucher die aan klanten kan worden uitgereikt als een reis waarop de garantieregeling van SGR van toepassing is wegens het Coronavirus geannuleerd moet worden. Met de voucher kan de klant dan op een later moment een nieuwe reis boeken. De klant hoeft dan niet terugbetaald te worden voor de geannuleerde reis. Op een Corona-voucher is SGR Garantie van toepassing.

 • Tot welke datum mag ik Corona-vouchers afgeven?

  De voucherregeling is door het SGR bestuur met toestemming van de raad van toezicht verlengd tot en met 31 december 2020.

 • De Corona-voucher heeft een geldigheidsduur van een jaar. Mag de vertrekdatum later zijn?

  Ja, de reiziger mag na de vervaldatum van de voucher reizen. Enige voorwaarde is, dat binnen de geldigheidsduur van een jaar geboekt moet worden.

 • Ontvang ik een Corona-voucher van SGR?

  Ja, vanaf 28 april 2020 moet het modelvoucher gebruikt. Klik hier naar het model voucher. Als partijen een voucher in eigen “look & feel” uitgeven, dient in ieder geval de volledige inhoud van de modelvoucher daarin terug te komen. De reeds uitgegeven vouchers met SGR garantie door reisorganisaties hoeven niet vervangen te worden.

 • Aan welke eisen moet een Corona-voucher voldoen?

  Vanaf 28 april 2020 moet het modelvoucher gebruikt. Klik hier naar het model voucher. Als partijen een voucher in eigen “look & feel” uitgeven, dient in ieder geval de volledige inhoud van de modelvoucher daarin terug te komen. De reeds uitgegeven vouchers met SGR garantie door reisorganisaties hoeven niet vervangen te worden.

 • Mag ik ook een Corona-voucher verstrekken aan klanten die wel op reis kunnen maar zelf niet willen in verband met het Coronavirus?

  Nee, dat mag niet. Aanspraken die voortvloeien uit een (door de consument) geannuleerde reis, anders dan een Corona-voucher vallen niet onder de garantieregeling van SGR. De garantieregeling is immers komen te vervallen, doordat de oorspronkelijke reisovereenkomst is ontbonden door annulering.

 • Wanneer mag ik een Corona-voucher uitgeven?

  Als je een reis die geboekt is met SGR Garantie moet annuleren die vanwege het Coronavirus niet uitgevoerd kan worden. Dus niet bij losse vluchten. Je mag een voucher ook niet uitgeven als een reis niet geannuleerd is.

 • Waar moet ik rekening mee houden als het om restantbetalingen gaat?

  De reis is geannuleerd
  In dit geval is de klant niet verplicht om een restantbetaling te doen. De  reisovereenkomst is immers door annulering ontbonden.

  De reis is niet geannuleerd
  De klant heeft de verplichting om zijn deel van de overeenkomst na te komen, in dit geval betaling conform de voorwaarden. De reisorganisator kan uit coulance aangeven dat de klant mag wachten tot er meer duidelijkheid is. Een aanbetaling valt onder de garantie van SGR en is de klant dus beschermd als die heeft betaald op een niet geannuleerde reis.
  Als de reis alsnog geannuleerd wordt, kan de klant de aanbetaling terugkrijgen door de uitgifte van een corona-voucher.

   

 • Moet ik een Corona-voucher verstrekken aan klanten die via een retailer hebben geboekt?

  Ja, dat moet. De retailer kan ervoor kiezen om een eigen voucher uit te geven en jouw voucher in eigen administratie te bewaren.

 • Mag ik een Corona-voucher verstrekken aan klanten die alleen een vliegticket hebben geboekt?

  Nee, dat mag niet. Losse vliegtickets zijn niet gedekt onder de garantieregeling van SGR. Een waardebon om later een nieuw ticket te kopen kan dus niet worden gedekt.

 • Vanaf wanneer mag ik een Corona-voucher uitgeven?

  Vanaf maandag 16 maart 2020.

 • Waar kan de klant nalezen dat een Corona-voucher gedekt wordt door SGR?
 • Heeft een klant ook recht op teruggave als hij een nieuwe reis - die niet vergelijkbaar is - boekt tegen een lagere waarde dan de voucher?

  Dat hangt af van de reisorganisatie. In principe is de voucher bedoeld om een vergelijkbare reis als de geannuleerde reis mee te betalen.

  Als de klant oorspronkelijk een reis van € 3.000 heeft geboekt maar met de voucher een nieuwe reis van € 1.500 boekt, dan blijft er een tegoed openstaan van € 1.500.

  Als de reisvoorwaarden die van toepassing zijn het weer toelaten, dan heeft de klant in principe recht op teruggave. De garantie van SGR op een voucher is maximaal 1 jaar na datum uitgifte.

  Kijk goed of de corona voucher met SGR garantie de juiste voorwaarden bevat. Meer informatie is te lezen in het laatste nieuws over de Corona-voucher.

 • Waarom geldt de SGR-voucherregeling niet voor de SGRZ garantiedekking?

  De SGRZ-garantiedekking is een garantie die is opgezet voor onder meer bedrijven/scholen/verenigingen die wel een insolventie-garantie willen maar niet onder SGR kunnen vallen omdat ze geen consument zijn (SGR is alleen voor consumenten). Bij SGRZ kan (afhankelijke van gestelde voorwaarden) sprake zijn van een pakketreis cf de Wet op de pakketreizen maar dat hoeft niet het geval te zijn.

  Wij adviseren SGRZ-bedrijven iov met de klant daarom hun zakelijke boekingen te verschuiven naar een later tijdstip. De klant houdt zo een overeenkomst onder SGRZ-garantie, klant kan geen terugbetaling eisen, en agent verliest geen liquiditeit.

  * Deze veelgestelde vraag passen we mogelijk aan op basis van aanvullend onderzoek

 • Mag ik voor betalingen die door klanten worden gedaan nadat de reis is geannuleerd door de touroperator een Corona-voucher afgeven?

  Nee, dat mag niet. De oorspronkelijke overeenkomst is geannuleerd. De betaling van de klant heeft geen relatie meer met een door SGR gedekte overeenkomst. Klanten waarvan de reis is geannuleerd, moeten geïnformeerd worden geen betalingen voor de geannuleerde reis te doen. 

 • Mag ik een Corona-voucher verstrekken aan klanten in Duitsland als ik bij boeking ook een Sicherungsschein van tourVERS heb verstrekt?

  Ja, dat mag. Maar let op: de Duitse consument heeft bij een voucher met SGR garantie direct aanspraak op SGR. Die Sicherungsschein van tourVers dekt geen voucher. tourVers speelt hier geen rol in.

  .

 • Wat heeft de klant nodig om een claim in te dienen voor zijn voucher als een SGR-deelnemer failliet gaat?

  Als een consument (reiziger) bij een financieel onvermogen van een SGR aangesloten organisator aanspraak maakt op de garantie (Corona-voucher) dient naast de voucher ook de oorspronkelijke (geannuleerde) reisovereenkomst overlegt te worden en betalingsbewijs, een en ander conform de garantieregeling van SGR.

 • Mogen SGRZ deelnemers Corona-vouchers uitgeven?

  Nee, dat mag niet. De regeling geldt uitsluitend voor consumenten die met SGR garantie hebben geboekt.

 • Waarom heeft het bestuur van SGR dit besluit genomen?

  Er is thans een ernstige crisissituatie ontstaan rond het zogenaamde Coronavirus (Covid-19 virus) als gevolg waarvan de reisbranche wordt geconfronteerd met een groot aantal annuleringen. Het terugbetalen aan reizigers van de vooruitbetaalde reissommen kan tot grote cashflowproblemen in de reisbranche leiden. Aan reizigers wordt daarom door deelnemers gevraagd om de reis om te boeken of om een voucher/waardebon/tegoedbon te accepteren voor een reis op een later tijdstip (hierna Corona-voucher te noemen).

  De garantieregeling van SGR sluit waardebonnen en reischeques die niet hebben geleid tot een boeking met een deelnemer uit van vergoeding.

  Er is in deze crisissituatie aanleiding om te bepalen dat tijdelijk en onder na te melden aanvullende voorwaarden een Corona-voucher wel voor vergoeding in aanmerking kan komen, teneinde het consumentenvertrouwen in deze vorm van compensatie voor de annulering van een reis te versterken.

 • Wat heeft het SGR bestuur precies besloten?

  Het bestuur van SGR heeft als volgt besloten:

  1. Met ingang van 16 maart 2020 beschouwt SGR door aan SGR deelnemende organisatoren uitgegeven vouchers als vallende onder de dekking van SGR in de zin van artikel 3 van de SGR garantieregeling met inachtneming van punt 2 t/m 7 van dit besluit.
  2. Deze dekking geldt alleen als de voucher voldoet aan de door SGR voorgeschreven modelvoucher en slechts voor uitgegeven vouchers in geval van het annuleren van reizen in verband met het niet kunnen uitvoeren van de reis in het kader van het ontstaan van de onvermijdbare en buitengewone omstandigheden ten gevolge van het Coronavirus en onder voorwaarde dat de waarde van de voucher duidelijk is ingevuld en de voucher de naam ‘Corona-voucher’ bevat.
  3. De waarde van de voucher kan niet meer zijn dan de (aan)betaling die gedaan is op de reis die geannuleerd is vanwege het Coronavirus en welke reis oorspronkelijk ook onder de garantie van SGR viel.
  4. De voucher dient een expliciete geldigheidsduur te bevatten van maximaal een (1) jaar na datum van uitgifte.
  5. Op de voucher dient te worden vermeld dat de garantieregeling van SGR van toepassing is.
  6. Op de website van SGR dient dit besluit te worden gecommuniceerd met duidelijke vermelding van het specifieke karakter, de tijdelijkheid en de handhaving van artikel 3 lid 10 onder g garantieregeling voor andere waardebonnen en reischeques.
  7. Dit besluit heeft een tijdelijk karakter en vervalt op 1 september 2020 ten aanzien van de uitgifte van Corona-voucher met garantie van SGR, onverminderd de mogelijkheid dat het bestuur na goedkeuring van de Raad van Toezicht deze termijn kan verlengen.

  Dit besluit is goedgekeurd door de Raad van Toezicht van SGR en is gedateerd op 16 maart 2020. De voucherregeling is door het bestuur van SGR op 28 mei 2020 verlengd tot 1 september 2020. Lees het bericht hier.

  Op 28 april 2020 heeft SGR een aanvullend voucherbesluit genomen. Met dit besluit is de tekst van het modelvoucher vastgesteld en kunnen reisagenten – ook als zij doorverkoper zijn en blijven- nu officieel vouchers met SGR garantie uitgeven. Lees dit bericht hier.

   

 • Ik ben geen SGR-deelnemer meer, maar ik heb nog wel een aantal reizen uit te voeren waarop wel SGR Garantie van toepassing is. Mag ik voor deze reizen, als ik moet annuleren, in verband met het Coronavirus een voucher uitgeven?

  Nee, dat mag niet. Alleen deelnemers aan SGR mogen Corona-vouchers met garantie van SGR afgeven. Indien het deelnemerschap aan SGR derhalve inmiddels is beëindigd/geëindigd nadat een reisovereenkomst met SGR garantie met een consument is afgesloten en de reisovereenkomst (inmiddels) door annulering is beëindigd, kan een ex deelnemer geen Corona-vouchers met garantie meer uitgeven.

 • SGR vraagt een consument bij gebruik van de garantieregeling wat er wordt bedoeld met ‘cessie’ en ‘subrogatie’. Wat betekent dat en wat moet ik ermee als reisonderneming?

  Op het moment dat een consument bij een financieel onvermogen of faillissement van een SGR aangesloten reisonderneming een claim indient bij SGR, treedt SGR middels subrogatie over in de rechten van de consument.

  Dat is nodig om eventuele vorderingen op leveranciers waaraan betaald is, zoals een luchtvaartmaatschappij of een hotel, over te kunnen nemen.

  Bij de uitgifte van een voucher heeft de reisonderneming ook vaak weer een voucher ontvangen van een leverancier. Die kan SGR dan overnemen om haar schade te beperken.

  Ook bij een claim voor een ontvangen voucher met SGR-garantie treedt SGR in alle rechten die zijn afgesproken in de (geannuleerde) reisovereenkomst en of ontvangen vouchers over aan SGR.

  SGR adviseert iedere reisonderneming om dit duidelijk te maken op een voucher of uit te leggen bij de uitreiking van een voucher.

Veelgestelde vragen algemeen